V kvalite života sme v EÚ ma chvoste

Indikátor Healthy Life Years (HLY) je vyjadrením počtu rokov, ktorých sa dožívame v zdraví. Nie je to teda celková dĺžka života, ale dĺžka, ktorú prežijeme ako zdraví a aktívni ľudia. Neznamená to, že by sme neprekonali akútne ochorenia, ale že sa náš zdravotný stav neovplyvňujú chronické neprenosné ochorenia (diabetes, hypertenzia, srdcové zlyhávanie, osteoporóza a ďalšie.).

HLY je solídny ukazovateľ kondície celej populácie a Slovensko sa teda nemá čím chváliť, s indexom 54,6 roka v zdraví u žien sme totiž na poslednom mieste z krajín Európskej únie, s číslom 55,3 u mužov sme o dve priečky pred Litvou a Estónskom. Celkovo sme v tejto štatistike Eurostat predposledný.

V HLY nejde o celkovú dĺžku života, ale o kvalitu a zdravie. Pre zaujímavosť, najzdravšie krajiny ako Švédsko, Malta a Nórsko prekračujú u mužov a žien hranicu 70 rokov, teda temer o dvadsať rokov zdravia si užijú viac, ako Slováci.

Mať sa lepšie znamená kvalitnejšie žiť.

Koncept zdravého života je dôležitým ukazovateľom aj z ekonomického hľadiska, pretože zdravý človek môže byť ekonomicky výkonnejší a predstavuje menšiu záťaž pre zdravotný a sociálny systém.

Krajiny na prvých priečkach indexu HLY si vo svojej zdravotníckej politike uvedomujú dôležitosť prevencie. Nie je totiž najdôležitejšou otázkou predlžovanie života, ale to, do akej miery vieme predĺžiť kvalitný a plnohodnotný život.

Zmena myslenia zdravotníckej politiky by mala byť zameraná na významné posilnenie preventívnych programov a podpora takých oblastí zdravotníctva, ktoré sú preventívne a zamerané na predlžovanie kvality života.