Kúpeľný pobyt a COVID-19

Populárny časopis Slovenska priniesol rozhovor s predsedníčkou ASK Jankou Zálešákovou o situácii pri liečbe pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19

Rozhovor prináša najaktuálnejšie informácie o starostlivosti o pacientov s post-covid syndrómom.