Čo sú liečebné kúpele a čo kúpaliská?

Starostlivosť o pacienta pozná termín zdravotný turizmus, čo je akékoľvek cestovanie s cieľom zlepšenia zdravia. Avšak nie každá zdravotná turistika, relax, oddych je liečebnou starostlivosťou podľa zákona. Je nevyhnutné rozlišovať medzi liečebnou zdravotníckou starostlivosťou v kúpeľoch a wellness pobytmi či relaxačnou turistikou, ktorú ponúkajú kúpaliská. Zjednodušene povedané – kúpaliská nie sú kúpele, aj keď viaceré kúpaliská sa dnes zavádzajúco priživujú na liečebnej starostlivosti a uvádzajú nepravdivé a neoverené informácie o účinkoch termálnych vôd, ktoré používajú.

Liečebné kúpele na svoju činnosť kúpeľnej starostlivosti potrebujú licenciu štátneho orgánu. Len tak môžu vykonávať ústavnú alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Prírodné liečivé zdroje a všetky druhy liečebných metód uznané ako liečivé – teda jestvujú odborné štúdie, ktoré potvrdzujú medicínske účinky týchto liečebných prameňov a terapií. Na prevádzkovanie liečebných kúpeľov potrebujete mať kvalifikovaný zdravotnícky personál (lekári, fyzioterapeuti, zdravotné sestry, maséri, ošetrovatelia, poradca výživy atď.) Liečebné kúpele navyše disponujú špeciálnymi diagnostickými metódami podľa indikačného zamerania. Teda do kúpeľov prichádza pacient so špecifickými problémami a dostane individualizovanú medicínsku starostlivosť pripravenú pre jeho diagnózu. Priemerný liečebný pobyt pacienta bol v roku 2015 v dĺžke 16 dní. Okrem toho všetky slovenské kúpele majú majú chránené životné prostredie.

Oproti tomu Wellness spa /Day spa ponúkajú služby zamerané na krásu tela, relax, fitness, spiritualitu (teda ide najmä o kúpaliská, kozmetické salóny, solária, aquaparky, fitness štúdiá, wellnes a sauna štúdiá, masáže štúdiá a pod.). Dĺžka pobytu návštevníkov je v priemere veľmi krátka: jednodňové a víkendové pobyty, málokedy viac ako 5 dní. Na ich prevádzkovanie nie je potrebná licencia štátnej medicínskej autority. Procedúry, ktoré ponúkajú, nie sú uznané ako liečebné, nie sú terapeutické. Navyše im nepredchádza žiadna diagnostika a teda ani žiadne cielené pôsobenie. Tieto pracoviská navyše nemajú povinnosť zamestnávať kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov. Takže masáže a ďalšie procedúry neraz robia len ľudia s krátkodobými masérskymi kurzami a certifikátmi z Thajska. Ďalšou dôležitou črtou je fakt, že ich podzemné vody nie sú uznané ako liečivé.